Sheehan- Winter Sundown, Oil, 24 x 36, SOLD

Sheehan- Winter Sundown, Oil, 24 x 36, SOLD