Giarrano Ditch Plains, Oil, 14 x 18 inches

Giarrano Ditch Plains, Oil, 14 x 18 inches